Taalonderwijs

PrimaScript is in het taalonderwijs actief, bijvoorbeeld als educatief auteur, (eind)redacteur, toetsconstructeur, taalassessor en –examinator (voor het mbo). Ook verzorgt PrimaScript op maat gemaakte schrijftrainingen – zoals schrijven voor het web – voor het bedrijfsleven.

Taalassessments

PrimaScript wordt door verschillende opleidingsinstituten ingeschakeld om taalexamens af te nemen en te beoordelen. Eva Cornuijt is gecertificeerd assessor voor het middelbaar beroepsonderwijs. Als taalassessor en –examinator werkt zij vaak met TOA-toetsen Nederlands. Vanzelfsprekend is PrimaScript vertrouwd met de taalniveaus volgens het Referentiekader van de commissie Meijerink.

Tekstredactie scripties

Het corrigeren, redigeren en eventueel nakijken op structuur van een hbo- of wo-scriptie is anders dan de tekstredactie van een ‘gewone’ tekst. PrimaScript heeft ruime ervaring als redacteur van afstudeerscripties en weet precies op welke punten gelet moet worden.

Ontwikkeling educatief materiaal

Als educatief auteur en (eind)redacteur heeft PrimaScript meegewerkt aan verschillende lesmethodes Frans voor het voortgezet onderwijs. Ook heeft PrimaScript interactieve oefeningen voor het digibord ontwikkeld. Uiteraard is PrimaScript bekend met de verschillende CEF-niveaus (Europese gemeenschappelijke Referentiekader van de Raad van Europa).

Taaltrainingen

Voor het bedrijfsleven heeft PrimaScript verschillende trainingen opgezet en georganiseerd, zoals ‘schrijven voor het web’. Bij zo’n training wordt vooraf besproken waar uw medewerkers behoefte aan hebben en op welke punten zij extra kennis kunnen gebruiken. In de training zelf ligt de nadruk op interactie en oefeningen. Na afloop beschikken de cursisten over de tools om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.