Prima teksten

Op professionele wijze schrijft en herschrijft PrimaScript teksten in duidelijke taal. Het resultaat: een toegankelijke tekst die uw boodschap helder overbrengt, geschreven in de stijl van uw organisatie en afgestemd op uw specifieke doelgroep.

Al uw teksten kunt u door PrimaScript laten schrijven, redigeren of corrigeren. Bijvoorbeeld:

wordcloud2b

Tekstredactie

De tekstredactie van PrimaScript bestaat uit het schrijven, redigeren of corrigeren van uw teksten.

Schrijven

Wat wilt u met uw tekst bereiken? Wilt u uw lezer informeren, aansporen, adviseren, tot nadenken aanzetten of overtuigen? Op basis van een gesprek of andere informatie schrijft PrimaScript uw tekst. Samen met u kijkt PrimaScript naar stijl, toon en doelgroep en stemt de tekst hier op af. Het resultaat is een prettig leesbaar en pakkend verhaal, dat vanzelfsprekend foutloos geschreven is.

Redigeren

Heeft u zelf een tekst geschreven, maar twijfelt u over de stijl, structuur en zinsopbouw? Of vindt u de tekst niet aansprekend genoeg? PrimaScript redigeert uw stuk en zorgt voor een toegankelijke, consistente en foutloze tekst, die bovendien toegespitst is op uw specifieke doelgroep.

Corrigeren

Bent u ervan overtuigd dat uw tekst qua structuur en inhoud klopt, maar wilt u er voor de zekerheid een professional naar laten kijken? PrimaScript zet graag de puntjes op de i en controleert uw tekst op spelling, grammatica, interpunctie en stijl.

Interviews

Het interview is een uitstekend middel om informatie in uw organisatie naar boven te krijgen of om nog niet opgeschreven informatie van experts te verzamelen. PrimaScript heeft ervaring in het interviewen en kan voor uw organisatie belangrijke, nieuwe of verrassende informatie vergaren. Van zo’n interview schrijft PrimaScript een toegankelijke tekst of rapportage.